Search
Search Menu

Cultureel Vastgoed

Projecten 

Kwartiermakerschap Erfgoedorganisatie Den Helder Willemsoord BV en Stichting Stelling Den Helder zijn voornemens zich te verenigingen in een nieuwe erfgoedorganisatie. Eltje de Klerk is gevraagd om als kwartiermaker deze nieuwe organisatie voor te bereiden, samen met de directies van de bestaande organisaties en de gemeente Den Helder.

zaanstadhplein-300x195Cultuurcluster Zaanstad In de gemeente Zaanstad is in het kader van Inverdan, een grootschalige centrumontwikkeling, een ambitieus cultuurcluster gepland. Eltje de Klerk ondersteunt gemeente en beoogde partners bij: programma van eisen, aansluiting vastgoedexploitatie en beschikbare geldstromen, samenwerkingsovereenkomst en beheersconstructie. Ook is zij tijdelijk ambtelijk opdrachtgever geweest tijdens de Definitief Ontwerp-fase (2016).

Financieel specialist herhuisvestingsplannen Eschermuseum De gemeente Den Haag onderzoekt de mogelijkheden voor herhuisvesting van het Eschermuseum, waarbij de tentoonstelling uitgebreid en vernieuwd wordt. Eltje de Klerk stemt in opdracht van de afdeling OCW de verschillende financiële onderdelen op elkaar af.

Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw Museum Noordwijk De gemeente Noordwijk is voornemens het Museum Noordwijk uit te breiden en te vernieuwen tot een modern museum dat voor eigen inwoners, congresbezoekers en badgasten een aantrekkelijk programma biedt. Eltje de Klerk heeft de conceptontwikkeling begeleid en het haalbaarheidsonderzoek voor de gemeente uitgevoerd.

Doorrekenen plannen herontwikkeling bibliotheekgebouw tot theater De gemeente Harderwijk heeft laten uitrekenen of de herontwikkeling van het bibliotheekgebouw tot theater mogelijk was of dat de verbouwing van het huidige theater de voorkeur had. Er is gekozen voor de verbouwing van het huidige theater.

Gemeentelijk vastgoedbeleid Kaag en Braassem De gemeente Kaag en Braassem gaat meer verantwoordelijkheid voor het maatschappelijk vastgoed neerleggen bij burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties. Eltje de Klerk ondersteunt de gemeente bij dit proces.

Integraal Kind Centrum Ter Aar Vernieuwd Verbonden Namens de gemeente Nieuwkoop heeft Eltje de Klerk tijdelijk opgetreden als ambtelijk opdrachtgever van een nieuw te ontwikkelen Integraal Kind Centrum (IKC) in de kern Ter Aar.

Vastgoedonderzoek gemeentelijke Rekenkamers In samenwerking met lector Jan Veuger van de Hanzehogeschool Groningen heeft Eltje de Klerk vastgoedonderzoeken van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies geanalyseerd. Een artikel hierover verschijnt in oktober 2016 in de publicatie Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Het onderzoek wordt door Eltje de Klerk gepresenteerd op het Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016 (5 oktober 2016).

Kadernotitie gemeenschapsaccommodaties Venlo Samen met vrijwilligersorganisaties, beheerders, woningcorporaties en de gemeente is een kadernotitie voor gemeenschapsaccommodaties in Venlo ontwikkeld. De notitie kwam mede op basis van interactieve bijeenkomsten tot stand.

tiliander2Maatschappelijk en cultureel vastgoed Oisterwijk De gemeente Oisterwijk heeft de afgelopen 10 jaar fors geïnvesteerd in maatschappelijk en cultureel vastgoed, maar wordt – door krimpende exploitatiebudgetten – geconfronteerd met leegstand. Eltje de Klerk onderzocht namens BMC hoe vraag en aanbod van het vastgoed beter op elkaar aangesloten kunnen worden. Parallel hieraan onderzochten Marco van Vulpen en Dick te Winkel hoe de bedrijfsvoering geoptimaliseerd kan worden.  

Accommodatieonderzoek amateurkunst Utrecht Voor de gemeente Utrecht zijn de (buurt)accommodaties in kaart gebracht waar aanbod van amateurkunst geboden wordt. Doel van het onderzoek was in kaart te brengen waar de ‘witte vlekken’ zijn of zouden kunnen ontstaan door toekomstige wijzigingen in accommodatie- en aanbodsubsidie.

UnknownPrins27 Cultureel vastgoedorganisatie In opdracht van en in samenwerking met Prins27 in Den Haag heeft Eltje de Klerk een bedrijfsplan opgesteld voor deze nieuwe vastgoedorganisatie.

Mijnmuseum Heerlen Het Heerlense Mijnmuseum gaat onder meer uitbreiden met een ondergrondse vleugel met daarin een nieuwe mijnbeleving. Eltje de Klerk coördineert het huisvestingsonderzoek (ontwerp, financiering en inrichting van de ondergrondse nieuwbouw).

Barometer Maatschappelijk Vastgoed Onderzoek naar gemeentelijk vastgoed als potentiële beleggingscategorie, in samenwerking met Cor Worms. Bekijk de presentatie van de uitkomsten op het Congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed op 8 oktober 2014, lees het interview in PropertyNL ‘Beleggers schrikken terug voor black box’ of download de  Barometer, met daarin het artikel ‘Gemeentelijk vastgoed als nieuwe beleggingscategorie?’ (zie pagina 61).

delft01Portefeuille cultureel en monumentaal vastgoed gemeente Delft De gemeente Delft heeft samen met Alpha Adviseurs gekeken naar de mogelijkheden om structureel te bezuinigen door aanpassingen in het portefeuillebeleid voor monumentaal en cultureel vastgoed.

MiddenpleinKulturhus Enter In Enter is behoefte aan een Kulturhus. Eltje de Klerk heeft voor de gemeente Wierden berekend of dit haalbaar is en of huren interessanter is dan een gemeentelijke investering (in samenwerking met Marco van Vulpen, BMC).

Hanzehogeschool Groningen Eltje de Klerk was enkele jaren kennispartner van het Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed en verzorgde onder meer een gastcollege voor studenten van de vastgoedopleiding over het haken en ogen van beleggen in maatschappelijk vastgoed.

Basis CMYKConferentie Maatschappelijk Vastgoed Alpha Adviseurs was partner van de Conferentie Maatschappelijk Vastgoed 2013 en 2014. Bijdragen: cultureel vastgoed (2013) en stappen in het professionaliseringsproces van gemeentelijk vastgoed (2014). Klik hier voor een terugblik op het congres in 2013.

Conceptontwikkeling Ballast Nedam Cultuurfunctie annex cultuurhotel ten behoeve van aanbesteding Stadionplein Amsterdam.

———